Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Bieg "Strzałkowo - dobry kierunek"

Czcionka:

III biegi uliczne "Strzałkowo - dobry kierunek" już 17 czerwca. Regulamin poniżej.

 

Regulamin

 

Biegów ulicznych „Strzałkowo - dobry kierunek”: biegi dziecięce, młodzieżowe, bieg na 10 km, bieg na 5 km, marsz Nordic Walking na 5 km

 1. Cele imprezy

 • Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu.
 • Promocja Strzałkowa.

2. Organizator

 • Gminny Ośrodek Kultury w Strzałkowie.
 • Instytucje wspierające: Gmina Strzałkowo, LBS Strzałkowo

3. Termin i miejsce

 • Impreza odbędzie się w dniu 17 czerwca 2017 roku (sobota) w Strzałkowie.
 • Adres biura zawodów: Hala sportowa w Strzałkowie przy ul. Górnej.

4. Szczegółowy program zawodów

15:15 Pokazowa rozgrzewka dla dzieci i młodzieży.

15:30 Bieg przedszkolaków - rocznik 2011 i młodsze (wręczenie nagród po zakończeniu biegu)

15:35 Wspólne przejście na start uczniów szkół podstawowych

15:45 Bieg dzieci z roczników: 2009 i 2010

15:50 Bieg dzieci z roczników: 2007 i 2008

15:55 Bieg dzieci z roczników: 2005 i 2006

(wręczenie nagród we wszystkich kategoriach szkół podstawowych po zakończeniu ostatniego  biegu)

16:30 Bieg młodzieżowy dla roczników: 2004, 2003, 2002, 2001 (wręczenie nagród po zakończeniu biegu)

16:45 Rozgrzewka przed biegiem głównym 

17:00 Bieg główny - 5km i 10km oraz Nordic Walking 5 km - start wspólny. (wręczenie nagród w biegu na 5 km i 10 km oraz Nordic Walking po zakończeniu biegu głównego) 

 

Bieg Przedszkolaków 

 • Start godz. 15.30
 • Trasa: Strzałkowo ul. Górna, stadion
 • Dystans: 50 metrów
 • W biegu mogą wziąć udział dzieci w wieku przedszkolnym tylko i wyłącznie w towarzystwie opiekuna, niezależnie od miejsca zamieszkania.
 • Odrębna klasyfikacja dla dziewczynek i chłopców.

Bieg dzieci z roczników 2009 - 2010

 • Start ok godz. 15.45
 • Trasa: Strzałkowo ul. Górna
 • Dystans: 150 metrów,
 • Odrębna klasyfikacja dla dziewczynek i chłopców.

Bieg dzieci z roczników 2007- 2008

 • Start ok godz. 15.50
 • Trasa: Strzałkowo ul. Górna
 • Dystans: 300 metrów
 • Odrębna klasyfikacja dla dziewczynek i chłopców.

Bieg dzieci z roczników 2005 - 2006

 • Start ok godz. 15.55
 • Trasa: Strzałkowo ul. Górna
 • Dystans: 600 metrów
 • Odrębna klasyfikacja dla dziewczynek i chłopców.

Bieg młodzieżowy

 • Start ok godz. 16.30
 • Trasa: Strzałkowo ul. Górna, Przybyszewskiego, Hulewiczów i z powrotem.
 • Dystans: 1400 metrów
 • Odrębna klasyfikacja dla dziewcząt i chłopców.

 5. Trasa biegu głównego

 • Bieg na 10 km: Strzałkowo ul. Górna, Daszyńskiego, Pospólno, Katarzynowo i z powrotem.
 • Bieg na 5 km: Strzałkowo ul. Górna, Daszyńskiego, Pospólno, skrzyżowanie przy lesie i z powrotem.
 • Marsz Nordic Walking 5 km: Strzałkowo ul. Górna, Daszyńskiego, Pospólno, skrzyżowanie przy lesie i z powrotem.
 • Trasa oznaczona będzie co jeden kilometr.
 • Trasa posiada atest PZLA.
 • Punkty pomiarowe znajdować się będą na starcie i mecie oraz na nawrotach.
 • Mapa trasy biegu opublikowana zostanie przed zawodami.
 • Nie przewiduje się udziału zawodników na wózkach i rolkach.

6. Punkty odżywiania

 • Bieg na 10 km: Punkt odżywiania usytuowany będzie w okolicach 5 km (do dyspozycji zawodników będzie woda źródlana). 
 • Bieg na 5 km i marsz Nordic Walking: Punkt odżywiania usytuowany będzie pomiędzy 2 a 3 km (do dyspozycji zawodników będzie woda źródlana).

7. Opieka medyczna w czasie zawodów

 • Na trasie biegu organizator zapewnia wykwalifikowaną pomoc medyczną. Organizator może zdecydować o przerwaniu biegu zawodnika wymagającego pomocy. Decyzja taka jest ostateczna.

8. Pomiar i limit czasu

 • Limit czasu ukończenia biegu wynosi 90 minut.
 • Wszyscy uczestnicy zostaną zweryfikowani przy pomocy elektronicznego systemu pomiaru czasu.
 • Sposób pomiaru czasu zostanie podany do wiadomości zawodników przed biegiem.
 • Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu/marszu do godziny 18.30 zobowiązani są do zejścia z trasy i dojechania do mety  pojazdem z napisem "Koniec Biegu".

9. Zasady uczestnictwa i zgłoszenia

 • W zawodach (bieg na 10 i 5 km, marsz Nordic Walking) mogą wziąć udział zawodnicy indywidualni, którzy ukończyli 16 rok życia, niezależnie od miejsca zamieszkania, przynależności klubowej i narodowości.
 • Zawodnicy powyżej 18 roku życia zobowiązani są do przedstawienia zaświadczenia lekarskiego o zdolności do udziału w biegach długodystansowych lub do podpisania oświadczenia udziału na własną odpowiedzialność: podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001 Dz. U. Nr 101 poz. 1095). Od niepełnoletnich uczestników będzie wymagana pisemna zgoda rodziców lub prawnych opiekunów na udział w zawodach.
 • Zgłoszenia do biegu głównego oraz biegów dziecięcych można dokonywać drogą elektroniczną do dnia 7 czerwca 2017 roku, lub do wyczerpania limitu miejsc, na stronie: http://time4run.com.pl/imprezy/iii-biegi-uliczne-strzalkowo-dobry-kierunek-2017/ . Za osobę zgłoszoną uważa się osobę, która wypełniła i przesłała formularz zgłoszeniowy oraz dokonała opłaty startowej. W dniu zawodów organizatorzy dysponować będą dodatkową liczbą 30 pakietów, które przeznaczone będą wyłącznie dla zawodników z gminy Strzałkowo. Rejestracja w dniu zawodów możliwa będzie od godz. 14:00 do 15:30 w biurze zawodów. Limit uczestników wynosi 300 osób na biegi na 5 km i 10 km oraz rajd Nordic Walking.
 • Wydawanie numerów startowych odbywać się będzie w biurze zawodów w dniu zawodów od godz. 14:00 do 15:30.
 • Numer startowy musi być przypięty z przodu na piersiach. Niedopełnienie tego obowiązku może skutkować dyskwalifikacją.
 • Każdy zawodnik rejestrując się wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów weryfikacji i umieszczenia w komunikacie końcowym. Zgoda dotyczy również wykorzystania danych teleadresowych do ewentualnej korespondencji z zawodnikiem w sprawach dotyczących zawodów oraz wykorzystania jego wizerunku widniejącego na fotografiach.
 • Zawodnik podczas weryfikacji w Biurze Zawodów musi posiadać dowód tożsamości ze zdjęciem.
 • Ewentualna rezygnacja z biegu już po odebraniu pakietu startowego powinna zostać zgłoszona w Biurze Zawodów.
 • W dniu zawodów nie ma możliwości zmiany dystansu biegu, ani przepisania numeru startowego na inną osobę. Ewentualne zmiany należy zgłosić do dnia 7 czerwca 2017 na adres e-mail organizatora (gok.strzalkowo@wp.pl) lub firmy pomiarowej prowadzącej zapisy on-line (marcin.chwilkowski@t4r.pl).
 • pobranie numeru lub karty startowej jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.
 • Zawodnicy ze Strzałkowa i okolicy proszeni są o odbiór pakietu startowego dzień przed biegiem w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury.

10. Wpisowe

 • Dla uczestników imprezy zameldowanych na terenie gminy Strzałkowo nie przewiduje się opłaty startowej.
 • Wpisowe dla zawodników spoza gminy Strzałkowo wynosi:

- 20 zł w biegu na 10 km

- 10 zł w biegu na 5 km i marszu Nordic Walking  

 • Każdy z zawodników może opcjonalnie zamówić koszulkę techniczną w wysokości 20 zł. Termin zamawiania koszulek mija 7 czerwca 2017 roku.
 • Opłatę startową należy wpłacać na konto firmy prowadzącej zapisy: T4R Marcin Chwiłkowski, Gutowo Małe, ul. Powidzka 17, 62-300 Września, bank ING 31 1050 1852 1000 0092 0919 6642 lub na subkonto operatora płatności elektronicznych Payu.

11. Klasyfikacja końcowa

Prowadzone będą następujące klasyfikacje:

 • Generalna kobiet (bieg na 5 km, bieg na 10 km i marsz NW)
 • Generalna mężczyzn (bieg na 5 km, bieg na 10 km i marsz NW)

Mistrzostwa Gminy Strzałkowo w biegu na 10 km (tylko zawodnicy z terenu gminy)

 • Mistrzostwa Gminy Strzałkowo kobiet do 40 lat (rocznik 1977 i młodsze)
 • Mistrzostwa Gminy Strzałkowo kobiet powyżej 40 lat (rocznik 1976 i starsze)
 • Mistrzostwa Gminy Strzałkowo mężczyzn do 45 lat (rocznik 1972 i młodsi)
 • Mistrzostwa Gminy Strzałkowo mężczyzn powyżej 45 lat (rocznik 1971 i starsi)

O przynależności do poszczególnych kategorii decyduje rocznik urodzenia.

12. Nagrody

 • W kategorii generalnej kobiet i mężczyzn w biegu na 10 km za zajęcie miejsc I-III zawodnicy otrzymają nagrody w formie bonów.

I miejsce - 500 zł, II miejsce - 400 zł, III miejsce - 300 zł

 • We wszystkich kategoriach Mistrzostw Gminy Strzałkowo na 10 km kobiet i mężczyzn za zajęcie miejsc I-V zawodnicy otrzymają nagrody w formie bonów.

I miejsce - 500 zł, II miejsce - 400 zł, III miejsce - 300 zł, IV miejsce - 200 zł, V miejsce - 100 zł

 • W kategorii generalnej kobiet i mężczyzn w biegu na 5 km za zajęcie miejsc I-III zawodnicy otrzymają nagrody w formie bonów.

I miejsce - 500 zł, II miejsce - 400 zł, III miejsce - 300 zł

 • W kategorii generalnej kobiet i mężczyzn w marszu Nordic Walking za zajęcie miejsc I-III zawodnicy otrzymają nagrody w formie bonów.

I miejsce - 200 zł, II miejsce - 150 zł, III miejsce -100  zł

 • W zależności od udzielonego wsparcia finansowego przez sponsorów zostaną dodatkowo ufundowane nagrody rzeczowe i/lub przeprowadzone zostanie losowanie upominków dla uczestników biegu.

13. Świadczenia

 • Każdy zawodnik otrzymuje pakiet startowy w skład którego wchodzą: medal, numer startowy, napój izotoniczny, woda, gadżety, talon na posiłek.
 • Wszystkim uczestnikom zawodów Organizatorzy zapewniają szatnie i depozyt oraz możliwość skorzystania z pryszniców i toalet w hali sportowej.
 • Jakiekolwiek dodatkowe świadczenia przyznane w związku z udziałem w biegu są uzależnione od sponsorów i decyzji Organizatorów. Żadne z nich nie mogą być przedmiotem sporu.

14. Szczególne zasady bezpieczeństwa

 • Ze względu na dystans, profil trasy, panujące temperatury zabroniony jest start zawodników, którzy są chorzy, przeziębieni, przemęczeni, spożywali alkohol, środki chemiczne wpływające na zdolności psychofizyczne, jakiekolwiek leki bez wiedzy lekarza lub nie posiadają wystarczającej wiedzy odnośnie swojego stanu zdrowia i formy sportowej.
 • Organizator nie zapewnia ochrony ubezpieczeniowej i zaleca wykupienie jej we własnym zakresie.
 • W przypadku odczucia jakichkolwiek dolegliwości w czasie biegu zawodnicy powinni natychmiast przerwać bieg, poprosić wolontariuszy lub najbliższe osoby o wezwanie pomocy lub osobiście udać się do punktu pomocy medycznej na trasie biegu lub mecie.
 • Uczestnicy zawodów bezwzględnie muszą stosować się do poleceń służb zabezpieczających: policji, pożarnej i organizatora i poruszać się w czasie biegu zgodnie z ich zaleceniami przestrzegając zasad bezpieczeństwa.

15. Postanowienia końcowe

 • Organizatorzy nie będą odpowiadali za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia ani za szkody wyrządzone przez osoby trzecie.
 • Uczestników obowiązuje strój sportowy.
 • Za niesportowe zachowanie niegodne zawodnika, skracanie trasy, łamanie postanowień regulaminu, składanie fałszywych oświadczeń itp. organizator może odmówić zawodnikowi udziału w biegu.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany i ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.
 • Pisemne protesty przyjmuje Biuro Organizacyjne Biegu do godz. 18.45, opłata wynosi 100 zł. Zwrot nastąpi w przypadku pozytywnego rozpatrzenia protestu. Protesty będą rozpatrywane w czasie do jednej godziny.
 • Wszystkie sprawy nie określone niniejszym regulaminem rozstrzygane są w porozumieniu z organizatorem w duchu uczciwej, sportowej rywalizacji na ogólnie przyjętych zasadach obowiązujących w podobnych zawodach sportowych.

 

 

Trasy biegów

Utworzono dnia 24.04.2015, 10:37

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Wrzesień 2018
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Imieniny